Allmänna villkor


Villkoren nedan gäller för aktiviteter som arrangeras av Lean Competence Sweden AB.

Bokning
Du har flera alternativ när du vill boka. På webbplatsen, via e-post till info@leancompetence.se eller ring till Rikard Sjöström på +46707952929.

Bekräftelse på din bokning
Efter din anmälan får du en personlig bekräftelse via e-post. Kontakta oss om du inte har fått någon bekräftelse inom en arbetsdag.

Definitiv bekräftelse / kallelse
En definitiv bekräftelse skickas via e-post när vi har tillräckligt många deltagare för att kunna genomföra aktiviteten. Det sker senast 14 dagar före start.

Avbokningsregler för dig som kund
Det kostar ingenting att avboka en aktivitet som genomförs i Sverige, fram till och med 28 dagar före start. Om avbokning sker 27-21 dagar före start debiteras 75% av avgiften. Vid avbokning 20-0 dagar före start debiteras full avgift. Deltagarplats kan alltid överlåtas till annan person i samma organisation, skicka bara ett mail till info@leancompetence.se. Vi rekommenderar att du tecknar sjukdomsförsäkring, då avbokningsreglerna ovan gäller även om du blir sjuk; om aktiviteten genomförs vid ytterligare tillfälle är du givetvis välkommen att delta.

Inställande av aktivitet
Om deltagarantalet för en aktivitet är för litet förbehåller vi oss rätten att ställa in eller ändra datum. Det kan ske senast 14 dagar före aviserad start. Aktivitet kan även ställas in och program ändras om en medverkande får akut förhinder såsom sjukdom. Vid inställande av aktivitet eller ändring i program svarar vi inte för hos deltagaren uppkomna kostnader.

Pris
Avgiften avser deltagande och dokumentation samt förtäring i samband med aktiviteten. Kostnad för logi ingår ej. Moms tillkommer på samtliga priser. Vi reserverar oss för prisjusteringar.

Betalning
Avgiften kan betalas antingen mot faktureras med betalningsvillkor 30 dagar om inget annat överenskommits, eller via betalkort via en länk som skickas vid anmälan.

Force majeure
Vi ansvarar ej för de fall då aktiviteten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, krig eller annat som står utanför vår kontroll.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Rikard Sjöström, +46707952929, rikard.sjostrom@leancompetence.se.