Coacha förbättringsarbete


Intensivträning för att utveckla de
avgörande förmågorna som effektiv coach

Intensivträning för att systematiskt utveckla din och dina kollegors förmåga att coacha

Lär dig att systematiskt utveckla din och dina kollegors förmåga att coacha

How to built your own Kata Dojo specific for the situation in your company.

och du får en modell för hur du kan fortsätta träna coacha, ni tränar tillsammans. ni bygger er egen dojo.


10 april 2019 i Stockholm

Coachens förmåga är nyckeln för att utveckla kompetens i problemlösning och att nå nya utmaningar i verksamheten. Ofta ses A3, kata mm enbart som metoder för problemlösning, när de egentligen ska ses som ramverk för dialog och träning – en träning mellan medarbetare och närmaste chef. Det är alltså chefen som bör vara coach och det är förmågan att coacha som behöver tränas. Den verkliga ”learnern” är alltså chefen.

Därför välkomnar vi till en dag där du får intensivträna coachning.

Träningen har utvecklats av Pia Anhede och Joakim Hillberg, med inspiration av flera kata-träningar och på plats hos nära kunder. Träningen har också genomförts som uppskattad heldagsworkshop på Lean Forum 2018.

Upplägg och innehåll

Det här är en rakt igenom interaktiv dag där din förmåga att coacha förbättringsarbete kommer att utmanas och stärkas. Vi kommer att använda A3-modellen att träna med, men också göra kopplingar till kata så att det blir tydligt hur motsvarande arbetssätt ser ut. Här är några delar som du kommer att få träna.

  • Principerna för förbättringsarbete. Så får vi till PDCA på djupet.
  • Principer för coachningsprocessen. Vad ska vi coacha? Hur ska vi coacha?
  • Praktisk träning i problemlösning i form av A3:a i ett case. Analysera din A3:a eller nuvarande tillstånd/måltillstånd i kata.

  • Coachtekniker för att hantera brister i problemlösningen och motivera adepten.
  • Coachens roll och hur mycket coachen kan/bör gå in i problemlösningen.
  • Likheter och skillnader mellan att coacha problemlösning och att coacha utmaningsdrivet förbättringsarbete, dvs bortom det vi kan, vet och gör.

  • Så håller du dig kvar i coachrollen och låter ägandet av problemet ligga kvar hos adepten. Balansen mellan att låta adepten upptäcka och lära, samtidigt som du skyddar adepten från allvarliga felsteg utan micro-management.

  • Nyckeln till att maximera lärandet. Kämpa med frustration och kreativitet.

  • Vikten av att varje förbättrringsarbete har en coach och inte bara en utförare.

Modellen för hela träningen kan du sedan praktisera på hemmaplan i din verksamhet och anpassa efter era specifika behov.

Målet med dagen är att du ska lära dig att

På den här dagen får du lära dig att systematiskt utveckla din och dina kollegors förmåga att coacha.

Handledare

Dagen leds av Pia Anhede eller Joakim Hillberg.

De har har över 25 års erfarenhet av att stödja lean-transformationer i organisationer från industri, service, offentlig sektor och sjukvård.

Pia och Joakim har arbetat med längre förändringsprojekt i mer än 70 projekt i över 15 länder, till exempel med Tetra Pak, Skånes Universitetssjukhus, Volvo Cars och Newbody. De har också medförfattat ”Ny verktygslåda för lean” och ”Lean handbok för service och tjänster”.

Praktisk info

Plats:  Vi är på Helio, Engelbrektsplan 1 i centrala Stockholm.

Datum: Första tillfället genomförs 10 april 2019 kl 09.00-16.30. Morgonfika från kl 08.30.

Pris: 8900 kr exklusive moms.

Språk: Svenska.

Frågor? Prata med Rikard Sjöström, rikard.sjostrom@leancompetence.se, +46707952929.

Boka redan nu!

Vill du anmäla en grupp? Maila rikard.sjostrom@leancompetence.se

Faktura, 30 dagar. Fakturan ställs ut av Lean Competence Sweden AB

Betala med kort. Vi mailar länk tillsammans med bokningsbekräftelsen.


Förnamn


Efternamn


E-post


Telefon


Befattning


Företag


Fakturaadress


Fakturareferens / inköpsorder


VAT-nummer (vid beställning från annat EU-land)


Önskemål om särskild kost


Annat vi behöver veta

Genom att boka godkänner jag villkoren (länken med villkor öppnas i nytt fönster).